پنکه مه پاش رو کجا استفاده کنم؟

پنکه مه پاش برای چه فضایی مناسب است؟ اگر درباره وسیله‌ای که می‌خریم به درستی تحقیق نکنیم، ممکن است دچار ضرر و زیان شویم! یباید حساب‌شده قدم برداریم. چیزی بخریم که به کارمان می‌آید و طوری آن را استفاده کنیم که بهترین کارایی را برای ما داشته باشد و تا مدت طولانی‌تری به ما فایده